In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Onderhoud kerk

13 juni 2021 - Bergschenhoek

NL-Doet
Als locatie St. Willibrord hebben wij meegedaan aan NL-doet op 28 en 29 mei.  Na een week van regen en wind troffen wij het goed met het mooie zonnige. Tijdens deze twee dagen is door een behoorlijke groep vrijwilligers diverse werkzaamheden uitgevoerd waar we erg blij mee zijn.
De planning was o.a. om het parochiehuis te schilderen. Helaas was  de benodigde verf niet was geleverd is de inzet op andere zaken gericht geweest. Zo is het onkruid rond de kerk verwijdert, het strooiveld aangepakt, straatwerk hersteld en de toegang trap/bordes van de kerk met hoge druk gereinigd, etc. De vrijwilligers hebben deze werkzaamheden met plezier uitgevoerd.

Onze dank gaat dan ook uit naar al deze vrijwilligers die ons tijdens NL-Doet hebben geholpen.

Parochiehuis en toegangshek begraafplaats
De vaste groep vrijwilligers die op de dinsdagochtend het onderhoud aan ons complex (kerkterrein, begraafplaats e.d.) uitvoeren hebben, naast hun reguliere klussen, de handen uit de mouwen gestoken om schilderwerk ter hand te nemen. Zij zijn begonnen met het schilderen van de kozijnen en deuren aan de buitenzijde van het parochiehuis en het toegangshek van de begraafplaats.

 

Autheur: Namens de locatieraad Frans de Graaf

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.