In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuws van de locatie

14 augustus 2021 - Bergschenhoek

De locatieraad heeft besloten om een ruiming van graven op de begraafplaats te laten uit voeren. De huidige situatie op de begraafplaats houdt in dat nog maar weinig ruimte beschikbaar is voor het uitgeven van familiegraven.

En juist in ons dorp waar traditioneel uitgebreide families wonen is daar nog regelmatig behoefte aan. De begraafplaatsbeheerder heeft een plan gemaakt en daarvoor is bij het bedrijf dat altijd de werkzaamheden op de begraafplaats uitvoert een offerte voor aangevraagd. Dit plan en de offerte vormt nu de basis voor het aanvragen van een bisschoppelijke machtiging om deze werkzaamheden aan te besteden. Deze BM aanvraag is naar het bestuur van de parochie gestuurd en wij hopen in het najaar hiervoor goedkeuring te krijgen. Daarna moet nog een aantal maanden worden gepubliceerd welke graven geruimd gaan worden alvorens het werk kan worden uitgevoerd. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2022 plaats kunnen vinden.

 

In juni heeft uitvoerig overleg plaats gevonden over de verdeelsleutel voor de algemene kosten van de parochie. In een onderlinge afstemming tussen de locaties zijn voor iedere locatie de percentages vastgesteld voor de bijdrage per locatie. Voor onze locatie betekent dit voor 2022 geen wijziging. Dit komt mede door een gunstig resultaat op de beleggingen van onze locaties. En daar zijn wij zeer tevreden over.

 

In juli hebben wij een overleg gehad met de locatie Berkel om na te gaan of het mogelijk is om de kinderkoren samen te voegen. Dit naar aanleiding van de situatie bij Berkel waar de leiding van het kinderkoor is gestopt en wij al een lange tijd op zoek zijn naar een nieuwe dirigent.

Wellicht is het door het bundelen van de krachten mogelijk tot een nieuw elan voor een gezamenlijk kinderkoor te komen.

Autheur: Bestuur locatie

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.