In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/7080

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

In Memoriam pastoor Lansbergen

15 maart 2023 - Parochie Christus Koning, Bergschenhoek

Op 20 februari bereikte ons het droevige bericht dat na een slopende ziekte onze oud-pastoor Lansbergen is overleden. Hij is maar 73 jaar oud geworden.

Als priester was hij wat wij noemen een late roeping. Na een lange periode gewerkt te hebben bij de sociale dienst van Schiedam is hij alsnog gaan studeren om priester te worden. Zijn eerste benoeming was in Gouda. In 2002 benoemde de bisschop hem als pastoor van Bergschenhoek/Bleiswijk. Met de verwijzing naar de Evangelietekst “de wijzen kwamen uit het oosten” (pastoor Lansbergen kwam uit Gouda) was de toon gezet voor een heel vruchtbaar pastoraat.Tijdens de feestelijke Viering van het 350 jarig parochie jubileum, op 15 september 2002, is hij door de bisschop persoonlijk als de nieuwe pastoor geïnstalleerd.

Wij hebben deze benoeming ervaren als een geschenk van het bisdom aan onze jubilerende parochie.We kunnen de acht jaar van zijn pastoraat beschouwen als heel intensief en waardevol. Bij zijn benoeming in 2002 hadden wij er geen idee van wat er allemaal op ons pad zou komen. Met een heel klein beetje overdrijving kun je achteraf wel zeggen dat pastoor Lansbergen een soort bouwpastoor is geweest. De acht jaren van zijn pastoraat werden op materieel gebied gekenmerkt door de bouw van een nieuwe parochiezaal, door het vervangen van de kerkvloer die aangetast was door betonrot en door het vastzetten van de toren die Pisa neigingen kreegen dan ook nog grote renovatie van de pastorietuin.Het kostte bergen werk en heel veel improvisatievermogen maarvan de pastoor kwam nooit een wanklank over de lippen.

Maar ook inhoudelijk en liturgisch zat pastoor Lansbergen niet op zijn lauweren. Hij is vier keer gastheer geweest bij een vormselviering; hij heeft twee honderd keer het sacrament van het Doopsel toegediend; onder zijn pastoraat staat het Marialof weer op de liturgische kalender. Hij is ruim 800 keer voorgegaan in de Willibrordkerk. Hij heeft 80 vergaderingen meegemaakt van het parochiebestuur. En nooit heeft iemand de pastoor horen zeggen dat het weleens erg druk was.

We hebben pastoor Lansbergen ervaren als een aimabele man waar goed mee te werken viel. Als geloofsgemeenschap Sint Willibrord zijn wij pastoor Lansbergen heel veel dank verschuldigd. We zullen hem nog heel lange tijd gedenken als de heel bescheiden pastoor van een uiterst zegenrijke periode.

Dat hij moge rusten in vrede.

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep
Vice voorzitter ten tijde van Pastoor Lansbergen
Jan Kerver

Toelichting op de foto's
9 oktober 2005 ging hij voor samen met Bisschop van Luyn en pater van Oeffelen in een plechtig Marialof na herstel van de toren.
26 oktober 2005 legde hij de eerste steen voor de parochiezaal
11 oktober 2005 Willibrordzondag ingebruikname kerk na vloerreparatie samen met bisschop van Luyn en pastoor Rob Winkelhuis
19 september 2005 familiefietstocht met een pauze in het Rodenrijs bij “naar Boven” het vroegere station.

 

 Marialof.jpg  eerste steen parochiezaal  In gebruik name kerk na vloerreparatie   fietstocht

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte