In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/5933

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatienieuws

18 januari 2022 - Bergschenhoek

Namens de pastoraatsgroep en de locatieraad wensen wij u allen een zalig Nieuwjaar. Een nieuw jaar waarin nog steeds het corona virus een grote rol zal spelen en dat vraagt dat we omzien naar elkaar en oplettend zijn hoe de medemens het geestelijk doorstaat. Want zovele sociale activiteiten liggen stil. We moeten heel actief nu verbinding maken met mensen die alleen staan en die maar weinig familie of vrienden hebben. En dat is eigenlijk de christelijke opdracht die sterk naar voren komt in deze tijd aandacht voor mensen om ons heen en hulp bieden.

We mogen trots zijn op al het werk dat door zo vele vrijwilligers wordt gedaan bij onze locatie, en dan gaat het natuurlijk over de kosters, lectoren, kerkwerkers, koorleden, bloemengroep, tuinploeg en niet te vergeten de bezorgers van de Morgenster. En dan zijn na deze opsomming vast nog mensen en groepen onbenoemd gebleven. Maar weet dat ook uw werk enorm wordt gewaardeerd. Het is maar al te waar dat zonder al deze steun we geen kerk gemeenschap kunnen onderhouden bij onze locatie. Bij deze even een denkbeeldig bloemetje voor iedereen.

Zorgen hebben we wel over het koor. Zullen alle leden het vol houden om repetities te moeten missen en maar met een beperkte bezetting te kunnen zingen. Want juist bij een koor en bij koorzang wil je zo graag met een grote groep zijn om alle stemmen te kunnen bezetten. Zang in een viering geeft een extra dimensie aan het samen zijn en bidden.

Goed nieuws valt te melden over de actie NL-doet. Het Oranjefonds heeft onze aanvraag voor het kopen van verfmaterialen om de pastorie te gaan verven positief beoordeeld. Wij gaan dus het aangevraagde bedrag van ca. € 300,= ontvangen. Met de facilitaire beheerder zal een plan gemaakt worden wat wij met een aantal vrijwilligers in eigen beheer kunnen doen aan schilderwerk.

Voor wat betreft de activiteit om weer plaats te maken op de begraafplaats voor het uitgeven van familie graven kunnen we de volgende stand van zaken meedelen. De bisschoppelijke machtiging is ontvangen en het facilitair beheer kan nu verder om de ruiming van een aantal vakken in gang te zetten. Wij doen alle moeite om de contact personen voor de betreffende graven te benaderen, zodat zij hiervan tijdig op de hoogte zijn. Tevens wordt bij de ingang van het kerkhof en in het kerkportaal een informatiebrief opgehangen en zal bij de betreffende paden ook vermeld worden welke graven het betreft. Wij zullen proberen zo goed mogelijk met uw wensen ten aanzien van het ruimen van graven rekening te houden. Indien u vragen heeft kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat.

Ten slotte, voor het verwijderen van de KPN antenne installatie uit de toren is ook een aanvraag naar het bisdom verstuurd. Wij verwachten dat deze werkzaamheden in het eerste kwartaal van dit jaar worden uitgevoerd door KPN. Het lijdt geen twijfel dat het vervallen van de huurovereenkomst een grote hap neemt uit de jaarinkomsten van onze locatie.

Autheur: Rob van der Ouderaa

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.