In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatienieuws

30 november 2021 - Bergschenhoek

Op zondag 21 november is de dirigent/organist van ons Caeciliakoor  Theo Kloeg in het zonnetje gezet.  Daar was alle reden voor want hij is nu veertig jaar verbonden aan onze locatie als organist en leider van het  koor. Deze mijlpaal werd gevierd tezamen met de het Caeciliakoor feest.  In het bijzijn van zijn familie werd Theo toegesproken door de locatie  voorzitter en kreeg van hem de ere penning van de Sint Gregorius  vereniging uitgereikt. Ook Theo zelf keek in een woordje terug op veertig jaren verbondenheid bij de locatie. En hij gaf met een knipoog  naar de voorzitter aan ook wel te zijner tijd de penning voor vijftig jaar  te willen ontvangen, zo die al zou bestaan. Dus het is gebleken dat Theo  nog lang niet aan zijn pensioen denkt.

Ook Pastor Bladowski, die Theo ook al lang kent, sprak nog mooie  woorden in de richting van de jubilaris. Na de viering was gelegenheid in de parochiezaal, onder het genot van een kopje koffie, om de jubilaris  nog persoonlijk te feliciteren. Overigens wel met in acht name van alle  geldende corona maatregelen. 

Begin november is de vorming van een gezamenlijk kinderkoor voor de  locaties Berkel en Berschenhoek gerealiseerd. Hiervoor is de heer Ben  Bergenhenegouwen bereid gevonden om dit koor te gaan leiden.  Toen  hij vernam dat de leiding van Berkel gestopt was heeft hij te kennen  gegeven te willen proberen de leiding op zich te nemen. Op 14 november is Ben voorgesteld aan de groep kinderen en ouders die de  voorbereiding doen voor de Eerste Heilige Communie met daarbij het  verzoek aan de ouders om kinderen ten minste 2 keer met het koor mee  te laten repeteren voor de kerstviering. De pianist Nathan van het  kinderkoor in Bergschenhoek blijft de begeleiding doen. Als oefenlocatie zal de parochiezaal van Bergschenhoek worden gebruikt.

En het voornemen is dat het koor om en om op een van de locaties zal  zingen tijdens een gezinsviering. We hopen dat hiermee het kinderkoor  in deze weer zal opbloeien.

Wij hebben bij het Oranje fonds voor 2022 een aanvraag ingediend voor het schilderen van de pastorie. Na het succes van dit jaar met het  schilderen van de locatiezaal willen een dergelijke actie herhalen in 2022. Een nadeel kan nog zijn dat de NL doet dagen nu wel vroeg in het  voorjaar vallen, op 11 en 12 maart. Het zou kunnen zijn dat het voor  schilderen nog wat koud is maar we kunnen die dagen wel starten met  de voorbereiding voor het schilderwerk later in het seizoen. Ik hoop dat  we weer een enthousiaste groep vrijwilligers bij elkaar krijgen om deze  klus aan te pakken. Want de pastorie is nodig aan een opknapbeurt toe.

De voorzitters van de locaties Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk  hebben een brief gestuurd naar de locale politieke partijen om aandacht  te vragen voor steun bij het onderhoud van de kerkenlocaties die  aangemerkt staan als monument.

    

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.