In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/5675

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatie nieuws

18 oktober 2021 - Bergschenhoek

In de vergadering van het locatiebestuur is de door de penningmeester opgestelde concept begroting voor 2022 goedgekeurd voor het indienen bij het parochiebestuur. Deze begroting vormt dan samen met die van de overige locaties de begroting voor de gehele parochie, die gaat worden ingediend bij het bisdom voor goedkeuring. Zorgwekkend is dat, hoewel naar verwachting 2021 nog met een klein verlies kan worden afgesloten, de begroting voor 2022 een aanzienlijk groter verlies laat zien. Dit verlies zal te zijner tijd uit de algemene reserve moeten worden aangevuld.

Deze verliespost wordt vooral veroorzaakt door:
-    het wegvallen van huurinkomsten van KPN voor het in gebruik zijn van zendmasten; KPN gaat in 2022 de zendmasten in de toren verwijderen
-    verwachte hogere kosten voor verwarming van de gebouwen
-    groot onderhoud aan pastorie en kerk, in het bijzonder vernieuwing van de elektrische installatie, die niet meer voldoet aan de veiligheidseisen van deze tijd.
We zullen daarom in het komende jaar extra aandacht vragen voor de actie kerkbalans.

Sinds begin september maakt de lokale bridgeclub “Sans Stress”  gebruik van de parochiezaal. Na een reeks van gesprekken met het bestuur van de club is tot overeenstemming gekomen over huren van de zaal. Door het verhuren van de zaal op wekelijkse basis komt dit de exploitatie rekening ten goede. Inmiddels is een supportgroep gevormd om de donderdagavonden voor de bridgeclub te verzorgen met het schenken van koffie en drankjes. Het zaalbeheer is echter nog niet “Sans Stress”, want voor de supportgroep zouden we heel graag nog enkele mensen hebben die mee willen draaien op een donderdagavond.
U kunt zich melden bij het zaalbeheer, email adres: beheerder.phbe@parochiechristuskoning.nl , of het secretariaat.

Locatiebestuur

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte