In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatie nieuws

04 maart 2021 - Bergschenhoek

Groot respect voor de mensen van de tuinploeg die onder de lastige omstandigheden, die de beperkende maatregelen tegen verspreiding van covid-19 virus met zich meebrengen, toch hun werk blijven doen. Wanneer ik zo nu dan op dinsdag ochtend op de locatie ben tref ik de ploeg stevig aan het werk aan en wat mij altijd weer treft is dat onderling een fijne sfeer heerst. Het helpt natuurlijk dat de koffiepauze zeker niet wordt overgeslagen.

De parochie heeft kort geleden goedkeuring ontvangen van het bisdom voor de begroting van dit jaar 2021. Daarmee is ook de begroting voor onze locatie definitief geworden. Deze begroting was nog opgesteld door onze voormalige penningmeester Corrie van Paassen. In de begroting staat een verwacht tekort over 2021 van € 5.200,= , maar gelukkig is de locatie nog in de  omstandigheid dat over de nodige reserves wordt beschikt, waaruit het tekort kan worden aangevuld.

Op zondag 14 februari heeft het officiële afscheid van Corrie van Paassen plaats gevonden tijdens de gezinsmis. Corrie is toegesproken door de voorzitter van de locatie, die haar tomeloze inzet voor de locatie roemde en haar dankte voor haar kundigheid bij het voeren van de boekhouding. Dat wij nog steeds in relatief goede doen zijn voor wat betreft de financiën komt voor een groot deel door haar werk de afgelopen 7 jaren. Zij kreeg als blijk van dank een beeldje van Artihove uitgereikt.

Tevens is de nieuwe penningmeester mw. Linda Serdijn voorgesteld en zij werd verwelkomd met een bos bloemen.

Het collecte schema voor 2021 is ook weer vastgesteld in de afgelopen locatie vergadering , dit overzicht wordt bijgevoegd zodat u de mogelijkheid heeft om indien u dat beter uitkomt per bank een gift te doen aan een of meerdere van de doelen.

Vriendelijke groet

Autheur: Rob Ouderaa

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.