In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Koffiedrinken op zondag en donderdagochtend

15 januari 2021 - Bergschenhoek

In de Morgenster van november kon u lezen dat we op onze locatie met de start van het kerkelijk jaar op 29 november, overgingen van eens per maand naar iedere week koffiedrinken op de zondag. Helaas is dit koffiedrinken tijdelijk vanwege de stijgende coronabesmettingen van korte duur geweest. 

De locatieraad en pastoraatsgroep hebben gezien de stijgende coronabesmettingen, begin december besloten het wekelijks koffiedrinken na de viering op zondag en donderdagochtend tijdelijk stop te zetten. Hoe zeer een gezamenlijk contact moment in deze tijd nodig is, kunnen we geen risico op besmettingen lopen. 

Maandelijks bekijken de locatieraad en pastoraatsgroep of en wanneer hervatting van het koffiedrinken weer mogelijk is. Zodra het koffiedrinken weer kan plaatsvinden zal dit medegedeeld worden tijdens de mededelingen, in de Willibrordklanken, in de Morgenster en op de website.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Autheur: Jacqueline van der Burg

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.