In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4684

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Koffiedrinken iedere zondag vanaf 29 november

05 oktober 2020 - Bergschenhoek

Vanaf  29 november (start nieuw kerkelijk jaar) wijzigt koffiedrinken na de viering van eens per maand naar iedere zondag. Gebleken is dat we met de huidige routine van koffiedrinken niet alle parochianen van alle leeftijden in de gelegenheid stellen om elkaar na de viering informeel te ontmoeten. De locatieraad en pastoraatgroep betreurt dit. Daarom is tot deze wijziging besloten. In de loop van 2021 zal zij de nieuwe routine evalueren. 

Omdat de wijziging van koffiedrinken natuurlijk een extra belasting vraagt van de bestaande koffiezetgroep zijn wij tevens op zoek naar enkele vrijwilligers die periodiek willen helpen met koffiezetten, schenken en opruimen na de viering. Gegadigenden kunnen zich melden bij het secretariaat.
Tot slot: gezien de gelende coronamaatregelen kan het zijn dat aanmelden voor het koffiedrinken tijdelijk noodzakelijk is. Hou hier de Willibrordklanken dan wel de mededelingen aan het einde van de viering voor in de gaten.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.