In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Jan Kerver sr. benoemt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

24 april 2020 - Bergschenhoek
Op vrijdag 24 april werd Jan Kerver sr. als eerste gebeld door de burgemeester om hem het mooie nieuws te brengen dat hij door de Koning benoemt is  tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Jan heeft de onderscheiding gekregen voor de lange periode van vrijwilligers werk voor de katholieke kerk en gemeenschap van Bergschenhoek.

De afgelopen zestien jaren vanaf 2002 tot heden heeft de hr. Jan Kerver diverse functies vervuld in het bestuur van de Sint Willibrord kerk in Bergschenhoek. Deze functies omvatten onder andere portefeuillehouder liturgie, lid van het parochiebestuur en vrijwilliger bij het voorgaan als parochiaan bij uitvaarten. 

De laatste 5 jaar, bij gebrek aan priesters, wordt op Jan Kerver ook geregeld een beroep gedaan om voor te gaan in een uitvaartviering. Het leiden van een uitvaartdienst gaat niet vanzelf. Een citaat van Jan Kever hierover: “De eerste keer dat je zoiets doet, staat werkelijk het zweet in je handen. En echt routine wordt het nooit. Maar het is heel dankbaar werk. De nabestaanden hebben verdriet. Ze hebben iets heel moeilijks meegemaakt en ik kan en mag hen helpen om ermee om te gaan, om het te aanvaarden. Ik kan hen tot steun zijn”.

 

Zijn vrijwilligerswerk en inzet is essentieel geweest om de RK St. Willibrordkerk in stand te houden.

 

Jan werd nog diezelfde morgen gefeliciteerd door Pastor Kuipers.

Autheur: Rob van der Ouderaa

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.