In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/5934

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bisschoppelijke Vastenactie 2022

18 januari 2022 - Bergschenhoek

Thema 2022: Landrechten

Even minderen voor een ander

We vragen dit jaar namelijk uw aandacht voor zo’n groot onderwerp, dat veel verschillende thema’s raakt. Daarom schenken we dit jaar aandacht aan het belang van landrechten voor lokale mensen. Ze delven vaak het onderspit tegenover overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze gevolgen voor hun welzijn.

Tijdens de VN vergadering van het Forum voor Inheemse Volken organiseerde een aantal organisaties op 26 april een online seminar over de grote impact van nationale overheden en de wereldmarkt op de landrechten en het leven van inheemse volken. Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk en ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden, reden voor de Verenigde Naties om in 2007 een Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken op te stellen. Die werd met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. De volgende stap had moeten zijn dat nationale overheden de uitgangspunten in de Verklaring opnemen in hun nationale beleid, maar helaas blijkt de praktijk weerbarstig en worden dagelijks mensenrechten grof geschonden. 

 

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen. 

U kunt bijdragen aan de collectes voor de vastenactie of een bedrag over maken naar de Bisschoppelijke Vastenactie

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte