In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

15 januari 2021 - Bergschenhoek

Achter het Leeuwenkuil plantsoen in Bergschenhoek staat onze St. Willibrordkerk, een sfeervol kerkje aan de Smitshoek. Maar ook daarnaast een fraaie begraafplaats. Deze kerk is het gebouw waar al meer dan 100 jaar vreugde en verdriet is en nog wordt gedeeld. Mensen komen hier samen voor belangrijke gebeurtenissen als doopsel, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk en uitvaart. Ons streven is om in gezamenlijkheid zorg te dragen dat onze  parochie een levende gemeenschap blijft van liefde en troost.

Het voortbestaan van de kerk is helemaal niet vanzelfsprekend. We kunnen bestaan dankzij het werk van vele vrijwilligers. Echter, bovenal is ook geld nodig om alle kosten te kunnen voldoen voor bijvoorbeeld salarissen, energie, onderhoud en vieringen. 
Daarom doen wij een beroep op u, als betrokkene bij onze St. Willibrord locatie.

Steun ons met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. 
We maken het u graag makkelijk om bij te dragen: digitaal overmaken kan op NL49RABO0106600621 tnv. Parochie Christus Koning Sint Willibrord.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

 

Autheur: Rob van der Ouderaa

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.