In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4969

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Aangepast vieringenschema

18 december 2020 - Bergschenhoek

anwege het besluit van de bisschoppen om op 24 december alle kerstmissen niet door te laten gaan, zijn ook bij onze locatie geen kerstvieringen op kerstavond. 

Tevens willen we nog de volgende punten onder de aandacht brengen:

  • een door Pastor Kuipers opgezette en vooraf opgenomen kerstmusical te volgen is op het YouTube kanaal van de locatie Berkel, de uitzending op kerstavond begint om 18:30 u en de informatie hierover staat op de website van de parochie.
  • op 1ste en 2de kerstdag en op zondag 27/12 worden wel vieringen gehouden op onze locatie. Wij gebruiken de kerkruimte en de locatiezaal hiervoor. In beide ruimtes mogen 30 personen plaats nemen. Voor deze vieringen moet u een plaats reserveren. Het vieringen schema staat in de morgenster en op de website. Aanmeldingen lopen via ons secretariaat.
  • de vieringen vanuit onze locatie zullen ook via een Youtube kanaal te volgen zijn. Dit kanaal heet "sintwillibrordkerk smitshoek" en volgens het vieringen schema zullen die livestreams te bekijken zijn. Deze informatie zal ook op de website op de pagina van Bergschenhoek geplaatst worden.
  • op 1ste kerstdag is de kerk in de middag open van 15:00 - 17:00 u. om de gerestaureerde kerststal te komen bekijken of voor een stil gebed.

Wij hopen dat u met de geboden mogelijkheden toch een zalige kerstmis zult beleven.

Autheur: Rob van der Ouderaa

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.