Actueel nieuws H Joannes de Dooper - Pijnacker
Algemene kennisgeving gedeeltelijke ruiming van graven

mededelingenAlgemene kennisgeving gedeeltelijke ruiming van graven op de begraafplaats H. Joannes de Dooper in Pijnacker en oproep aan de nabestaanden, vertegenwoordigers of andere belanghebbenden om daarbij hun wensen kenbaar te maken

In het reglement van onze begraafplaats staat dat de rechten voor een algemeen graf voor een periode van 20 jaar worden uitgegeven, waarbij geen verlenging mogelijk is. De locatieraad van de parochie H. Joannes de Dooper heeft besloten om in 2017 tot de ruiming van dit gedeelte van de begraafplaats over te gaan.
Het is wettelijk vastgelegd dat een graf voor een termijn van minimaal 10 jaar met rust gelaten moet worden. Hiermede voldoen wij ook ruimschoots aan het gestelde in de wet.

Nieuw is wel dat wij na de ruiming, welke gepland staat voor de zomerperiode, familiegraven gaan uitgeven. Van een familiegraf wordt gesproken als er maximaal drie leden van één familie samen worden begraven in één graf.

Lees meer...
 

Nieuws over de parochiekern kunt u ook vinden in:

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans logo 2017

Stiltemoment

Alpha header 1

kerkomroep
H Joannes de Dooper - Pijnacker