Actueel nieuws OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk
Maria Visitatie, een gedeelte uit de preek van pastor Wijsman

Onze gemeenschap is genoemd naar de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth: Onze Lieve Vrouwe Visitatie, oftewel Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth. Mag de dienstbaarheid van Maria voor ons een voorbeeld zijn dienstbaar te zijn aan elkaar. Velen van u zetten zich ook in. Voor anderen, voor elkaar, en ook voor de geloofsgemeenschap.

Hoe moeilijk het ook is op een feestdag, toch wil ik ook een enkel woord van zorg uitspreken. Bleiswijk is de kleinste kern in de parochie Christus Koning. Toen we van vijf zelfstandige parochies een parochie zijn geworden, is gezegd dat we onze eigenheid als parochiekern konden behouden op twee voorwaarden. Er moet genoeg geld zijn en genoeg vrijwilligers om de boel draaiende te houden.
Over het geld hoeven we ons hier in Bleiswijk gelukkig nog niet direct zorgen te maken. Over de beschikbare vrijwilligers doen we dat wel. We hebben op het moment een flink aantal lege plekken die we niet ingevuld krijgen, met name in de locatieraad en de pastoraatsgroep, samen het vroegere parochiebestuur.

We zoeken een nieuwe voorzitter (M/V) voor de locatieraad, die ook ons gezicht naar buiten kan en wil zijn. Liefst ook een nieuwe secretaris (M?V). Voor de pastoraatsgroep hebben we maar liefst 3 stoelen beschikbaar: voor diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw of liturgie. Als lid van de pastoraatsgroep hoef je niet al het werk op die terreinen zelf te doen. Je bent de schakel tussen de werkgroepen en de pastoraatsgroep.
We kunnen nieuwe kosters gebruiken, misdienaars, koorleden voor de verschillende koren. Er zijn bloemschikkers welkom. Sommige mensen vinden het heerlijk om schoon te maken en op te ruimen. Van harte welkom bij de kerkwerkers. Elke viering worden er lezingen gelezen door parochianen. Hoe meer er zijn die dat willen, des te minder vaak je aan de beurt bent. Ook in de kerk geldt: vele handen maken licht werk.

Er zijn in de afgelopen jaren wat gaten gevallen. De verantwoordelijkheid om die op te vullen ligt bij ons, de gemeenschap. Daar schuilt een gevaar in. Bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voelt niemand zich verantwoordelijk; of we wijzen naar de locatieraad. Maar we zijn met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons parochieleven. Dat maakt dat wij ook ieder afzonderlijk daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

Ik zou u willen vragen eerlijk bij uzelf na te gaan wat u kunt bijdragen. Of wilt nadenken of er iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring is, die geschikt zou kunnen zijn voor een taak binnen de gemeenschap. Wie durft het aan om, net als Maria, op te staan en op reis te gaan.
Laten we – ieder in ons eigen hart – luisteren naar die stille stem. God heeft zijn vertrouwen op ons gesteld. Durven wij ons net als Maria een eenvoudige dienstmaagd of dienstknecht te noemen?
Kunnen wij handen en voeten geven aan ons lied: Magnificat?
Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor Hem, Hij is mijn redder. Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon mens. (Vertaling Bijbel in Gewone Taal)

 

Nieuws over de parochiekern kunt u ook vinden in:

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans logo 2017

Stiltemoment

Alpha header 1

kerkdienstgemist

OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk