Actueel nieuws OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk
Ons patroonsfeest

In de vorige Morgenster heeft onze locatiepastor Marjo Wijsman geschreven over de betekenis, de naam van onze parochiekern: Onze Lieve Vrouw Visitatie. Mooi en verhelderend deze tekst. Vaak weten we wel wat het betekent, maar toch niet helemaal.Omdat het een feest van ontmoeting is hopen wij dat er veel parochianen in de viering zullen zijn. Het is een eucharistieviering met pastor W.Kuipers en onze locatiepastor Marjo Wijsman.Het lesitokoor zal zingen. Na de viering gaan we, dat is een mooie traditie aan het worden, naar de Maria-kapel in de tuin. Wilt u een bloem van thuis meenemen voor Maria? Bij de kapel zingen we een aantal Marialiederen. Daarna bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken in het parochiehuis en elkaar daar te ontmoerten. Wij zien u graag 28 mei om 11.00 uur in de kerk!

Ineke Wooning, namens de locatieraad en pastoraatsgroep.

 
Regen, regen en nog eens regen.....

Het voorjaar begon met veel wind en regen. Eind april was het weer zover, een hele speciale regen. Lintjes-regen.Twee parochianen van onze kerk hebben uit handen van onze burgemeester een lintje gekregen. Zij zijn nu lid van de Orde van Oranje Nassau. Namens de parochie willen wij Jeanne Bunnik en Gerard de Bruijn van harte feliciteren.

lintjesregen 2017

 

 

 
Meimaand-Mariamaand-Bloemenmaand

De mei-maand is weer aangebroken, de maand waarin wij Maria altijd extra gedenken. Wij doen dat door op dinsdagochtend na de viering van 9.00 uur het rozenhoedje te bidden. Tegelijkertijd nodigen wij alle parochianen uit om bloemen bij Maria te brengen. Dat kan altijd in de Maria-kapel. U kunt ook voor of na een viering bloemen in de kerk zetten. Maar u kunt uw bloemen ook afgeven tijdens de openingstijden van het kerkkantoor.

 
Viering in de pastorie

Iedere dinsdagochtend om 9.00 uur is er een eucharistieviering in de pastorie. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie en praten we over van alles wat er ter tafel komt. Vaak schuift ook de voorganger aan bij dit gezellige samenzijn. Ook u bent van harte welkom .

 

Nieuws over de parochiekern kunt u ook vinden in:

 
 

Bezoek ons op facebook

Volg ons op Twitter

Tweeting with God

paxvoorvrede

Kerkbalans logo 2017

Stiltemoment

Alpha header 1

kerkdienstgemist

OL Vrouwe Visitatie - Bleiswijk